::.
คุณกำลังอ่าน...
นาม, หมวด ผ

เผด็จการโดยธรรม


เผด็จการโดยธรรม

ความหมาย:
รูปแบบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นคนดี มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมสูง ส่งผลให้การตัดสินใจดำเนินนโยบายหรือกิจการใดๆ เป็นไปโดยรวดเร็ว เฉียบขาด และบังเกิดผลในทางที่ดี แม้ประชาชนจะถูกบังคับก็เป็นเพียงการบังคับไปในแนวทางที่ผู้ปกครองคิดว่าดีแล้ว

ที่มา:
แนวคิดนี้มีที่มาจากพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

Advertisements

About พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย

"พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย" ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกคำศัพทางการเมืองที่เราใช้ พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านกันอยู่ ณ บัดนาว มิให้เลือนลางจางหายไปตามกาลเวลา. คำศัพท์ต่างๆ ในพจนานุกรมนี้ ไม่ได้เคร่งขรึมจริงจังทางการมากเสียจนเอาไปใช้ในงานวิชาการได้ ทว่า ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ขำขันปัญญาอ่อนมากเสียจนไร้สาระ.

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

คลังเก็บ

Advertisements
%d bloggers like this: