::.
คุณกำลังอ่าน...
นาม, หมวด ส

สื่อเสี้ยม


สื่อเสี้ยม

ความหมาย:
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ นักหนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการโทรทัศน์ นักเขียนบล็อก นักข่าว ผู้ประกาศข่าว หรือสื่อมวลชนอื่นใด ที่มักนำเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมในลักษณะยุยง ปลุกปั่น หรือส่งเสริมการทะเลาะวิวาท ความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ความเคียดแค้น หรือความแตกแยกในสังคมให้เกิดขึ้นหรือทวีความรุนแรงมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อยอดขายหนังสือพิมพ์หรือยอดผู้รับฟังรับชมรายการของตนเอง

ที่มา:
ในการเมืองไทยร่วมสมัย สื่อมวลชนทุกคนและทุกสำนักสามารถกลายเป็นสื่อเสี้ยมในสายตาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างเสรีนิยม-ประชาธิปไตย กับอนุรักษ์นิยม-เผด็จการ หรือของทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกันก็ได้

ดู: ดาวสยามยุคใหม่

สื่อเสี้ยม

Advertisements

About พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย

"พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย" ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกคำศัพทางการเมืองที่เราใช้ พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านกันอยู่ ณ บัดนาว มิให้เลือนลางจางหายไปตามกาลเวลา. คำศัพท์ต่างๆ ในพจนานุกรมนี้ ไม่ได้เคร่งขรึมจริงจังทางการมากเสียจนเอาไปใช้ในงานวิชาการได้ ทว่า ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ขำขันปัญญาอ่อนมากเสียจนไร้สาระ.

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

คลังเก็บ

Advertisements
%d bloggers like this: