::.
คุณกำลังอ่าน...
นาม, หมวด ผ

ผู้มาก่อนกาล


ผู้มาก่อนกาล (ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

ความหมาย:
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิด ความใฝ่ฝัน เจตนารมณ์ หรืออุดมการณ์ที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้เจริญวัฒนาถาวรขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิมจนเกินกว่าสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ณ ขณะนั้นจะพร้อมยอมรับได้ และก้าวหน้ามากเสียจนท้าทายสถานะดั้งเดิมของผู้กุมอำนาจในรัฐ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นนี้มักจะประสบเคราะห์กรรมในทำนองเดียวกัน อาทิ ถูกด่าประณาม ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกยัดข้อหา ถูกขับไล่ออกนอกประเทศ หรือถูกฆ่า เป็นต้น

คำที่มีความหมายเดียวกัน: ผู้เกิดก่อนกาล

ที่มา:
นี่คือวาทกรรมที่ใช้อธิบายการกิจกรรมทางสังคมการเมืองของบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น คณะ รศ.๑๓๐ คณะราษฎร ปรีดี พนมยงค์ จิตร ภูมิศักดิ์ หรือคณะนิติราษฎร์ เป็นต้น

ดู: สังคมลัทธิ, วาทกรรม, บ้านเมืองไม่ใช่การเมือง

ผู้มาก่อนกาล

Advertisements

About พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย

"พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย" ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกคำศัพทางการเมืองที่เราใช้ พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านกันอยู่ ณ บัดนาว มิให้เลือนลางจางหายไปตามกาลเวลา. คำศัพท์ต่างๆ ในพจนานุกรมนี้ ไม่ได้เคร่งขรึมจริงจังทางการมากเสียจนเอาไปใช้ในงานวิชาการได้ ทว่า ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ขำขันปัญญาอ่อนมากเสียจนไร้สาระ.

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

คลังเก็บ

Advertisements
%d bloggers like this: