::.
คุณกำลังอ่าน...
นาม, หมวด จ

จุลอัปรียชน


จุลอัปรียชน

ความหมาย:
บุคคลผู้เลวทรามระดับล่าง, หมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประชาชนทั่วไป ที่โดยธรรมชาติมีความชั่วร้าย, โง่เขลา, ไร้วุฒิภาวะ, ไม่อาจปกครองตนองได้, และมักถูกล่อลวงหรือตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของมหาอัปรียชน. ฉะนั้น, ผู้มีคุณธรรมสูงจึงจำต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และสงวนสิทธิและเสรีภาพบางประการของบุคคลเช่นว่าไว้ เพื่อมิให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย.

ที่มา:
มาจากคำให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐.

ดู: มหาอัปรียชน, ไพร่, ควายแดง, ประชาธิปไตยคนดี

จุลอัปรียชน

Advertisements

About พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย

"พจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย" ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบันทึกคำศัพทางการเมืองที่เราใช้ พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านกันอยู่ ณ บัดนาว มิให้เลือนลางจางหายไปตามกาลเวลา. คำศัพท์ต่างๆ ในพจนานุกรมนี้ ไม่ได้เคร่งขรึมจริงจังทางการมากเสียจนเอาไปใช้ในงานวิชาการได้ ทว่า ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ขำขันปัญญาอ่อนมากเสียจนไร้สาระ.

แสดงความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

คลังเก็บ

Advertisements
%d bloggers like this: