::.
คลังเก็บ

นาม

This category contains 112 posts

ม็อบตู้เย็น

ความหมาย: ฝูงชนที่เข้าร่วมชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้เกิ … อ่านเพิ่มเติม

หกจี

ความหมาย: มาตรฐานของอุปกรณ์, เทคโนโลยี, เครือข่าย, และบ … อ่านเพิ่มเติม

ปลาวาฬสีน้ำเงิน

ความหมาย: น้ำหนักของมวลน้ำในอุทกภัยใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔, โด … อ่านเพิ่มเติม

███████

ความหมาย: บุคคล, เหตุการณ์, เรื่อง, การกระทำ, หรือวัตถุ … อ่านเพิ่มเติม

สงครามครั้งสุดท้าย

ความหมาย: การรณรงค์ทางการเมืองครั้งใหญ่ เพื่อเคลื่อนไหว … อ่านเพิ่มเติม

โทสวาท

ความหมาย: [โทสะวาท] คำพูดที่มุ่งโจมตี, ใสร้าย, ประจาน, … อ่านเพิ่มเติม

พญาควาย

ความหมาย: ประเทศมหาอำนาจทางเกษตรกรรม, อันเป็นเป้าหมายที … อ่านเพิ่มเติม

ความเห็นส่วนตัว

ความหมาย: ความนึกคิด, ข้อสังเกต, ข้อวินิจฉัย, หรือทัศนค … อ่านเพิ่มเติม

เมืองดัดจริต

ความหมาย: อาณาจักรที่เป็นศูนย์รวมมนุษย์ผู้มีความเสแสร้ง … อ่านเพิ่มเติม

เกาหลีเหนือพลัดถิ่น

ความหมาย: บุคคลผู้ปลาบปลื้มกับการโฆษณาชวนเชื่ออย่างต่อเ … อ่านเพิ่มเติม

มหาอัปรียชน

ความหมาย: บุคคลผู้เลวทรามระดับสูง, หมายถึงนักการเมืองโด … อ่านเพิ่มเติม

จุลอัปรียชน

ความหมาย: บุคคลผู้เลวทรามระดับล่าง, หมายถึงผู้มีสิทธิเล … อ่านเพิ่มเติม

โรคอยากกลับมาเป็นนายกฯ โดยไม่ต้องชนะเลือกตั้งทักษิณ

ความหมาย: โรคชนิดใหม่ที่ตรวจพบครั้งแรกในอดีตนายกรัฐมนตร … อ่านเพิ่มเติม

โรคขี้ข้าทักษิณ

ความหมาย: โรคระบาดที่มักเกิดกับผู้ที่มีประวัติเดินทางไป … อ่านเพิ่มเติม

ไพร่

ความหมาย: สามัญชนโดยทั่วไปที่นอกจากจะถูกกีดกันหรือไม่มี … อ่านเพิ่มเติม

ภาวะเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ความหมาย: สภาพสังคมที่แม้โครงสร้างที่เป็นทางการทางกฎหมา … อ่านเพิ่มเติม

เผด็จการเสียงข้างมาก

ความหมาย: การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่การดำเนินนโยบายใด … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ความหมาย: ระบอบการปกครองที่แม้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงส … อ่านเพิ่มเติม

ซึ้งนามิ

ความหมาย: ปรากฏการณ์สึนามิทางความรู้สึกนึกคิดที่ซัดกระห … อ่านเพิ่มเติม

โรคเบื่อทักษิณ

ความหมาย: โรคที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่คนเสื้อแดง, โดยเฉพา … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements