::.
คลังเก็บ

วิเศษณ์

This category contains 11 posts

ไทย

ความหมาย: มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไ … อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีกระดูกสันหลัง

ความหมาย: ปราศจากหลักการ, เหตุผล, ไหวพริบ, สติปัญญา, คว … อ่านเพิ่มเติม

แบบไทย

ความหมาย: วิเศษณ์วลีที่ทำหน้าที่เป็นนิเสธของคำหรือประโย … อ่านเพิ่มเติม

หัวนมดำ

ความหมาย: ลักษณะเด่นทางกายภาพประการหนึ่งที่ใช้เป็นดัชนี … อ่านเพิ่มเติม

เจริญทางด้านจิตใจ

ความหมาย: คุณลักษณะเชิงปลอบใจตนเองของประเทศที่ความเจริญ … อ่านเพิ่มเติม

ซึนเดเระ

ความหมาย: ลักษณะพฤติกรรมที่ดัดจริต ตอแหล ปากไม่ตรงกับใจ … อ่านเพิ่มเติม

ซึน

ความหมาย: ลักษณะพฤติกรรมที่ดัดจริต ตอแหล ปากไม่ตรงกับใจ … อ่านเพิ่มเติม

โดยสันติ

ความหมาย: ลักษณะที่สงบ ปราศจากความรุนแรงหรือความอาฆาตมา … อ่านเพิ่มเติม

ดีแต่พูด

ความหมาย: มีพรสวรรค์หรือทักษะในการสื่อสารด้วยคำพูด จึงส … อ่านเพิ่มเติม

เป็นกลาง

ความหมาย:ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ ไม่เข้าข้าง ไม่เอาใจช่วย … อ่านเพิ่มเติม

อัณฑะบูด

ความหมาย: ๑. มีความคิดเห็นในเชิงหยาบคาย ไม่สร้างสรรค์ ไ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements