::.
คลังเก็บ

หมวด ค

This category contains 9 posts

ความเห็นส่วนตัว

ความหมาย: ความนึกคิด, ข้อสังเกต, ข้อวินิจฉัย, หรือทัศนค … อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนอนหลับทับสิทธิมนุษยชน

ความหมาย: บรรดาบุคลากรในองค์กรอิสระแบบไทยแห่งหนึ่งที่ได … อ่านเพิ่มเติม

คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้

ความหมาย: ไม่กล้าบอก ไม่อยากให้ถาม และอยากให้ลบความทรงจ … อ่านเพิ่มเติม

คนทรงเจ้า

ความหมาย: บุคคลที่เชื่อว่าตนมีคุณวิเศษ คาถาอาคม หรืออภิ … อ่านเพิ่มเติม

คอมมิวนิสต์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ความหมาย: รูปแบบการปกครองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่มีก … อ่านเพิ่มเติม

คนไทยหรือเปล่า

ความหมาย: เป็นคนไทยที่มีพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ หรือ … อ่านเพิ่มเติม

ความมั่นคง

ความหมย: ภาวะที่ปราศจากอันตราย ภัยคุกคาม หรือความเสี่ยง … อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นกลาง

ความหมาย: ภาวะที่ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ ไม่เข้าข้าง ไม่เ … อ่านเพิ่มเติม

ควายแดง

ความหมาย: สมาชิกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชา … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements