::.
คลังเก็บ

หมวด จ

This category contains 7 posts

จุลอัปรียชน

ความหมาย: บุคคลผู้เลวทรามระดับล่าง, หมายถึงผู้มีสิทธิเล … อ่านเพิ่มเติม

เจริญสติ

ความหมาย: รู้สึกตัวทั่วพร้อม, อันเป็นการกระทำที่สามารถส … อ่านเพิ่มเติม

จิ้น

ความหมาย: นึกคิด เพ้อฝัน หรือสร้างภาพขึ้นในจิตใจเพื่อหา … อ่านเพิ่มเติม

เจ้านิยมแบบพอเพียง

ความหมาย: จุดยืน แนวคิด หรือหลักการในการเทิดทูนหรือสนับ … อ่านเพิ่มเติม

เจริญทางด้านจิตใจ

ความหมาย: คุณลักษณะเชิงปลอบใจตนเองของประเทศที่ความเจริญ … อ่านเพิ่มเติม

จิตกังขา

ความหมาย: จิตใจที่มุ่งมั่นสงสัย ตั้งข้อสังเกต ตรวจสอบ ว … อ่านเพิ่มเติม

จิ้งจก

ความหมาย: ผู้ที่สามารถเปลี่ยนจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements