::.
คลังเก็บ

หมวด ช

This category contains 3 posts

แช่แข็งประเทศไทย

ความหมาย: งดเว้นกระบวนการทางการเมืองทั้งหลายที่ดำเนินกา … อ่านเพิ่มเติม

ชายชุดดำ

ความหมาย: บุคคลที่ไม่สามารถระบุ-หรือในหลายกรณี ไม่อยากร … อ่านเพิ่มเติม

ชนชั้นกลาง

ความหมาย: ชนชั้นทางสังคมที่อยู่ระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements