::.
คลังเก็บ

หมวด ถ

This category contains 1 post

ถ้าไม่…ก็ออกจากประเทศนี้ไปซะ

ความหมาย: ถ้าไม่มีพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ หรือค่านิย … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements