::.
คลังเก็บ

หมวด น

This category contains 5 posts

นินทาเจ้าด้วยความจงรักภักดี

ความหมาย: พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความขัดแย้งในตัวเองขอ … อ่านเพิ่มเติม

เนรคุณแผ่นดิน

ความหมาย: นอกจากจะไม่เคยตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติแล้ว ย … อ่านเพิ่มเติม

นารีขี่ม้าน้ำ

ความหมาย: สตรีผู้ที่นอกจากจะไม่อาจนำพาประเทศชาติผ่านพ้น … อ่านเพิ่มเติม

นารีขี่ม้าขาว

ความหมาย: สตรีผู้เก่งกาจอาจหาญ กอปรด้วยความรู้ ปัญญา แล … อ่านเพิ่มเติม

น้ำตาจะไหล

ความหมาย: อาการที่รู้สึกปลาบปลื้ม ยินดี ประทับใจ สะท้อน … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements