::.
คลังเก็บ

หมวด บ

This category contains 2 posts

แบบไทย

ความหมาย: วิเศษณ์วลีที่ทำหน้าที่เป็นนิเสธของคำหรือประโย … อ่านเพิ่มเติม

บ้านเมือง ไม่ใช่การเมือง

ความหมาย:เกี่ยวข้องกับเรื่องความกินดีอยู่ดีของประชาชนหร … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements