::.
คลังเก็บ

หมวด ป

This category contains 11 posts

ปลาวาฬสีน้ำเงิน

ความหมาย: น้ำหนักของมวลน้ำในอุทกภัยใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔, โด … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ความหมาย: ระบอบการปกครองที่แม้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงส … อ่านเพิ่มเติม

ปรองดอง

ความหมาย: ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมความ, หรือไกล่เกลี่ยก … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยคนดี

ความหมาย: อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแขนงหนึ่ง ซ … อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษ

ความหมาย: ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ หรือพ … อ่านเพิ่มเติม

ปัญญาชน

ความหมาย: บุคคลผู้มีความรู้ทั้งที่ลึกและกว้างอันเนื่องม … อ่านเพิ่มเติม

ประติมากรรมน้ำลาย

ความหมาย: ผลงานที่สร้างขึ้นด้วยคำพูด โดยไม่ปรากฏ ยังไม่ … อ่านเพิ่มเติม

เป็นกลาง

ความหมาย:ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ ไม่เข้าข้าง ไม่เอาใจช่วย … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

ความหมาย: รูปแบบการปกครองที่ดำเนินภายใต้กรอบของระบอบประ … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบไทย

ความหมาย: รูปแบบการปกครองที่ดำเนินภายใต้กรอบของระบอบประ … อ่านเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ความหมาย: รูปแบบการปกครองที่ประนีประนอมกันระหว่างระบอบเ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements