::.
คลังเก็บ

หมวด ผ

This category contains 7 posts

เผด็จการเสียงข้างมาก

ความหมาย: การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่การดำเนินนโยบายใด … อ่านเพิ่มเติม

เผาบ้านเผาเมือง

ความหมาย: วางเพลิงสถานที่สำคัญหลายแห่ง—ทั้งของราชการและ … อ่านเพิ่มเติม

ผู้มาก่อนกาล

ความหมาย: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิด ความใฝ่ฝัน เจต … อ่านเพิ่มเติม

ผีทักษิณ

ความหมาย: วิญญาณหรือสภาพที่ไม่อาจมองเห็นได้ของอดีตนายกร … อ่านเพิ่มเติม

ผังล้มเจ้า

ความหมาย: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรต่ … อ่านเพิ่มเติม

เผด็จการทางรัฐสภา

ความหมาย: รูปแบบการปกครองที่รัฐบาลมีเสถียรภาพมาก-คือมีเ … อ่านเพิ่มเติม

เผด็จการโดยธรรม

ความหมาย: รูปแบบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเท … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements