::.
คลังเก็บ

หมวด พ

This category contains 7 posts

พญาควาย

ความหมาย: ประเทศมหาอำนาจทางเกษตรกรรม, อันเป็นเป้าหมายที … อ่านเพิ่มเติม

ไพร่

ความหมาย: สามัญชนโดยทั่วไปที่นอกจากจะถูกกีดกันหรือไม่มี … อ่านเพิ่มเติม

แพะกิตติมศักดิ์

ความหมาย บุคคลที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความไว้วางใจ … อ่านเพิ่มเติม

แพะลงพุง

ความหมาย: บุคคลที่ประสบเคราะห์กรรมในการตกเป็นที่วิพากษ์ … อ่านเพิ่มเติม

ไพร่โหน

ความหมาย: สามัญชนที่มักอวดอ้างความจงรักภักดีของตนอย่างย … อ่านเพิ่มเติม

พ่อแม่สั่งสอนหรือเปล่า

ความหมาย: บุบผการีอบรมสั่งสอนให้ซาบซึ้งและสำนึกบุญคุณขอ … อ่านเพิ่มเติม

พุทธเซเล็บ

ความหมาย: ดาราในคราบนักบวชหรือนักบวชในคราบดาราที่มุ่งเผ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements