::.
คลังเก็บ

หมวด ภ

This category contains 1 post

ภาวะเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ความหมาย: สภาพสังคมที่แม้โครงสร้างที่เป็นทางการทางกฎหมา … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements