::.
คลังเก็บ

หมวด ย

This category contains 1 post

ยืนตัวตรง

ความหมาย: ท้าทาย, ปฏิเสธ, หรือพาตนให้หลุดพ้นจากภาวะของก … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements