::.
คลังเก็บ

หมวด ล

This category contains 4 posts

ล้มเจ้า

ความหมาย: บั่นทอน บ่อนทำลาย หรือล้มล้างแนวคิดกษัตริย์นิ … อ่านเพิ่มเติม

ลูกเสือไซเบอร์

ความหมาย: ลูกเสือที่ได้รับการฝึกอบรมให้สอดส่อง ติดตาม ข … อ่านเพิ่มเติม

ลิ่วล้อ

ความหมาย: ลูกน้อง สมุนรับใช้ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้อ … อ่านเพิ่มเติม

ล่าแม่มด

ความหมาย: ขุดคุ้ยพฤติกรรมหรือข้อมูลส่วนตัว คุกคามความเป … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements