::.
คลังเก็บ

หมวด ว

This category contains 4 posts

วอห้า

ความหมาย: ความลับหรือภารกิจลับทางราชการหรือส่วนตัวที่ไม … อ่านเพิ่มเติม

วรกลวง

ความหมาย: ภริยาอดีตรัฐมนตรีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าตนถึงพร้ … อ่านเพิ่มเติม

วารีวิวัฒน์

ความหมาย: ๑. การอาศัยภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและความขัดแย้ … อ่านเพิ่มเติม

วาทกรรม

ความหมาย: ๑. การสื่อสารความคิดด้วยภาษาหรือคำพูด; ถ้อยแถ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements