::.
คลังเก็บ

หมวด ศ

This category contains 2 posts

ศีลธรรมระดับกระแดะ

ความหมาย: ความประพฤติดีประพฤติชอบแบบฉาบฉวยที่บุคคลใดบุค … อ่านเพิ่มเติม

ศาสดาโกเต๊กซ์

ความหมาย: แกนนำคนสำคัญของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไต … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements