::.
คลังเก็บ

หมวด ส

This category contains 11 posts

สงครามครั้งสุดท้าย

ความหมาย: การรณรงค์ทางการเมืองครั้งใหญ่ เพื่อเคลื่อนไหว … อ่านเพิ่มเติม

ส่องนก

ความหมาย: สวมชุดพรางและใช้อาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมประจำกาย … อ่านเพิ่มเติม

เสียงข้างน้อยที่มีความชอบธรรม

ความหมาย: คนกลุ่มน้อยในสังคมหรือฝ่ายที่มีคะแนนเสียงข้าง … อ่านเพิ่มเติม

สื่อเสี้ยม

ความหมาย: หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ นักหนังส … อ่านเพิ่มเติม

สังคมลัทธิ

ความหมาย: สังคมที่สมาชิกส่วนใหญ่ถูกควบคุมความคิดและพฤติ … อ่านเพิ่มเติม

สลิ่มเสื้อแดง

ความหมาย: คนเสื้อแดงที่มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมคล้ายสลิ่ … อ่านเพิ่มเติม

สันติวิธี

ความหมาย: กระบวนการหรือแนวทางในการเรียกร้องทางการเมืองห … อ่านเพิ่มเติม

สลิ่มปริ่มน้ำ

ความหมาย: สลิ่มที่อยู่ในภาวะตื่นตระหนกจนเกินเหตุอันเนื่ … อ่านเพิ่มเติม

สารขัณฑ์

ความหมาย: ประเทศสมมติในอุษาคเนย์ที่ประสบวิกฤติการณ์ทางก … อ่านเพิ่มเติม

เสียบประจาน

ความหมาย: นำพฤติกรรมและข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีความเห็น … อ่านเพิ่มเติม

สลิ่ม

ความหมาย: บุคคลที่หลงคิดว่าตนมีสติปัญญา คุณสมบัติ ความเ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements