::.
คลังเก็บ

หมวด อ

This category contains 14 posts

อภิสิทธัตถะ

ความหมาย: บุรุษผู้ถึงพร้อมด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ วัยวุฒิ … อ่านเพิ่มเติม

อัลตร้ารอยัลลิสต์

ความหมาย: บุคคลที่มีความจงรักภักดีและความเชื่อมั่นศรัทธ … อ่านเพิ่มเติม

เอเอสทีวีผู้จัดการภิวัฒน์

ความหมาย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณสมบัติและพฤติกรรม … อ่านเพิ่มเติม

อธิเกรียน

ความหมาย: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เคยมีเสรีภาพทุกตารา … อ่านเพิ่มเติม

อเจ้า

ความหมาย: บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรืออยู่ขั้วตรงข้ามกับเจ้าแ … อ่านเพิ่มเติม

อากงโกโฟเบีย ๑๑๒

ความหมาย: โรคติดต่อที่พบในเขตร้อน ค้นพบครั้งแรกในสยามเม … อ่านเพิ่มเติม

อุตรโครียานุวัตร

ความหมาย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพคล้ายกับประเทศเก … อ่านเพิ่มเติม

อากง

ความหมาย: ชายสูงอายุผู้ต้องสูญเสียอิสรภาพถึง ๒๐ ปี เนื่ … อ่านเพิ่มเติม

อารยะขัดขืน

ความหมาย: วิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปฏิเสธหรือต่ … อ่านเพิ่มเติม

เอาอยู่

ความหมาย: ประกาศว่าสามารถรับมือ จัดการ ควบคุม หรือรอดพ้ … อ่านเพิ่มเติม

อัณฑะบูด

ความหมาย: ๑. มีความคิดเห็นในเชิงหยาบคาย ไม่สร้างสรรค์ ไ … อ่านเพิ่มเติม

ไอ้หน้าเหลี่ยม

ความหมาย: นามแฝงหรือชื่อในวงการของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หน … อ่านเพิ่มเติม

อุทกรัฐประหาร

ความหมาย: ๑. การอาศัยภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและความขัดแย้ … อ่านเพิ่มเติม

องค์รัฏฐาธิปัตย์

ความหมาย: เจ้าของอำนาจอธิปไตย หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในการ … อ่านเพิ่มเติม

คลังเก็บ

Advertisements