::.
คลังเก็บ

คณะนิติราษฎร์

This tag is associated with 4 posts

แฝดเกรียน

ความหมาย: พี่น้องฝาแฝดเพศชายผู้มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมห่ามห้าวก้าวร้าวรุนแรง และมีเบื้องหลังดำมืดลึกลับซับซ้อน ซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะใช้หมัด–มากกว่าใช้สมอง–ในการรับมือกับผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากตน จนได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของ

อธิเกรียน

ความหมาย: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เคยมีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว ซึ่งนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางการเมือง แต่เมื่อแสดงความคิดเห็นคราใดก็มักจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ คำครหา คำติฉินนินทา และเสียงก่นด่าครานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เนรคุณแผ่นดิน

ความหมาย: นอกจากจะไม่เคยตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติแล้ว ยังแสดงความอกตัญญูหรือไม่สำนึกบุญคุณด้วยการมีความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่ขัดกับลักษณะของคนไทยที่ผู้มีอำนาจต้องการและปลูกฝัง ที่มา: นี่คือวาทกรรมที่ถูกสร้างและ

พ่อแม่สั่งสอนหรือเปล่า

ความหมาย: บุบผการีอบรมสั่งสอนให้ซาบซึ้งและสำนึกบุญคุณของสถาบันหรือไม่จึงบังอาจออกมาเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยนัยอาจหมายถึงได้รับการกล่อมเกลาให้เชื่องต่อการใช้อำนาจเผด็จการ เซื่องซึมต่อความอยุติธรรม และเฉยชาต่อการลิดรอนสิทธิ

คลังเก็บ