::.
คลังเก็บ

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

This tag is associated with 3 posts

โทรสั่งพิซซ่า ๑๑๑๒

ความหมาย: ยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒. ที่มา: มาจากคำล้อเลียนข้อความของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่เขียนบนเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “เลิก ๑๑๒ สิครับ แล้วผมจะเล่าให้ฟัง” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕. ภายหลัง,

███████

ความหมาย: บุคคล, เหตุการณ์, เรื่อง, การกระทำ, หรือวัตถุสิ่งของที่คุณก็รู้ว่าคือใครหรืออะไร แต่มิอาจระบุชื่อบุคคลหรือสิ่งนั้นออกมาได้โดยตรง อันเนื่องมาจากมีอุปสรรคบางประการกีดขวางอยู่—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, กฎหมายที่มีอัตราโทษสูงอย่างเหลือเชื่อ หรือกฎหมู่ที่มีความป่าเถื่อนรุน

ไม่มีกระดูกสันหลัง

ความหมาย: ปราศจากหลักการ, เหตุผล, ไหวพริบ, สติปัญญา, ความรู้, ความสามารถ, ความกล้าหาญ, หรือคุณค่ามากพอที่จะกระทำการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิผล, อุปมาเหมือนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีพัฒนาการทางระบบประสาทต่ำเกินกว่าจะ

คลังเก็บ